RODO

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest:
  Systemy Ogrodzeniowe Leszek Ledwoń, ul. Ogrody 2A, 32-600 Oświęcim, mail: leszekl@ogrodzenia.biz
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi reklamowe pomiędzy Panem/Panią a Systemami Ogrodzeniowymi Leszek Ledwoń, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
  Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres email.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.